ข้อสอบเรียงลำดับ-หาตัวกลาง ชุดที่ 3

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่  1
ไถ
สี
เกี่ยว
.  นวด
จ.  หว่าน
ข้อที่  2
ประเทศ
หมู่บ้าน
.  จังหวัด
อำเภอ
จ.  ตำบล
ข้อที่  3
ขยี้
ซัก
.  รีด
ตาก
จ.  บิด
ข้อที่  4
นายดาบ
. ผู้กอง
ผู้หมวด
จ่า
จ.  หมู่
ข้อที่  5
ผล
ดอก
ลำต้น
ราก
จ.  ใบ
ข้อที่  6
เส้นไหม
เสื้อ
ผ้าไหม
ตัวไหม
จ.  ใยไหม
ข้อที่  7
ฉลาด
.  ทึบ
ปานกลาง
ปัญญาอ่อน
จ.  โง่
ข้อที่  8
กิ่ง
ก้าน
คาคบ
ต้น
จ.  ใบ
ข้อที่  9
โยชน์
คืบ
เส้น
วา
จ.  ศอก
ข้อที่  10
พื้นห้อง
เสาเข็ม
เพดาน
หลังคา
จ.  พื้นดิน

เฉลย

ข้อที่  1
ไถ
สี
เกี่ยว
.  นวด
จ.  หว่าน

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ เป็นระดับขั้นตอนของการทำนา  ก็น่าจะเรียงแบบนี้
1)  ไถ    2)  หว่าน    3) เกี่ยว    4)  นวด    5)  สี
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค.

ข้อที่  2
ประเทศ
หมู่บ้าน
.  จังหวัด
อำเภอ
จ.  ตำบล

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ เป็นขอบเขตของการบริหารประเทศ ก็น่าจะเรียงแบบนี้
1)  ประเทศ    2)  จังหวัด    3) อำเภอ    4)  ตำบล    5)  หมู่บ้าน
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง

ข้อที่  3
ขยี้
ซัก
.  รีด
ตาก
จ.  บิด

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ เป็นขั้นตอนของการซักผ้า
การเรียงก็น่าจะเป็นแบบนี้
1)  ซัก    2)  ขยี้    3) บิด    4)  ตาก    5)  รีด
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ จ.

ข้อที่  4
นายดาบ
. ผู้กอง
ผู้หมวด
จ่า
จ.  หมู่

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ เกี่ยวกับระดับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ
การเรียงก็น่าจะเป็นแบบนี้
1)  หมู่   2)  จ่า    3) นายดาบ    4)  ผู้หมวด    5)  ผู้กอง
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก.

ข้อที่  5
ผล
ดอก
ลำต้น
ราก
จ.  ใบ

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ โดยเน้นขั้นตอนของการเจริญเติบโต เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ดูภาพด้านล่าง 


การเรียงก็น่าจะเป็นแบบนี้
1)  ราก   2)  ลำต้น    3) ใบ    4)  ดอก    5)  ผล
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ จ

ข้อที่  6
เส้นไหม
เสื้อ
ผ้าไหม
ตัวไหม
จ.  ใยไหม

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับความเป็นของเสื้อผ้าไหม 
การเรียงก็น่าจะเป็นแบบนี้
1)  ตัวไหม    2)  ใยไหม    3) เส้นไหม    4)  ผ้าไหม    5)  เสื้อ
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก.

ข้อที่  7
ฉลาด
.  ทึบ
ปานกลาง
ปัญญาอ่อน
จ.  โง่

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมอง
การเรียงก็น่าจะเป็นแบบนี้
1)  ปัญญาอ่อน    2) ทึบ    3) โง่    4)  ปากลาง    5)  ฉลาด
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค

หมายเหตุ
บางคนอาจจะสงสัยความหมายของคำว่า “ทึบ” กับ “โง่”  พจนานุกรมให้ความหมายไว้ดังนี้
ทึบ ว. โดยปริยายหมายความว่าโง่มาก เช่น ปัญญาทึบ สมองทึบ.
โง่ ว. เขลา, ไม่ฉลาด, ไม่รู้.ครึ่งเดือน เช่น หนังสือรายปักษ์. (ส.; ป. ปกฺข).

ข้อที่  8
กิ่ง
ก้าน
คาคบ
ต้น
จ.  ใบ

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ดูภาพด้านล่างการเรียงก็น่าจะเป็นแบบนี้
1)  ต้น   2) คาคบ    3) กิ่ง    4)  ก้าน    5)  ใบ
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก
  
ข้อที่  9
โยชน์
คืบ
เส้น
วา
จ.  ศอก

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ ถามเกี่ยวกับความยาว
การเรียงก็น่าจะเป็นแบบนี้
1)  คืบ    2)  ศอก   3) วา    4)  เส้น    5)  โยชน์
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง

ข้อที่  10
พื้นห้อง
เสาเข็ม
เพดาน
หลังคา
จ.  พื้นดิน

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ ถามเกี่ยวกับองค์ประกอบบ้าน น่าจะเป็นบ้านสมัยใหม่  เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ดูภาพด้านล่าง


 การเรียงก็น่าจะเป็นแบบนี้
1)  เสาเข็ม    2) พื้นดิน    3) พื้นห้อง    4)  เพดาน    5)  หลังคา
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก.